2500*608 გასაცურებელი კარი შესაღები

524,70 ₾ 314,82 ₾